Livscyklusanalyse (LCA) og Environmental Product Declarations (EPD): Vurdering af miljøpåvirkningen

 

Livscyklusanalyse (LCA) er en metode til at vurdere den samlede miljøpåvirkning af et produkt eller en proces fra “vugge til grav.” Med andre ord undersøger LCA hele produktets livscyklus, herunder råvareudvinding, produktion, distribution, brug og bortskaffelse. Dette giver os en mulighed for at få et helhedsorienteret billede af, hvordan et produkt påvirker miljøet i forskellige faser af dets levetid. LCA er et komplekst redskab, der tager højde for forskellige miljøaspekter, såsom ressourceforbrug, affaldsproduktion og klimapåvirkning.

EPD’er som kommunikationsværktøj

For at kunne kommunikere resultatet af en LCA på en standardiseret og letforståelig måde bruges Environmental Product Declarations (EPD). EPD’er fungerer som en form for “miljømærkning” for produkter ved at identificere og beskrive forskellige faser af produktets livscyklus. De er baseret på internationale standarder og gør det muligt for virksomheder at rapportere deres produkters miljøpåvirkning på en ensartet måde.

Faser af EPD’en

EPD’er opdeles typisk i forskellige faser, der hver har en specifik rolle:

A1-A3: Dette omfatter råvareudvinding og forarbejdning, produktion af materialer og komponenter samt produktionsprocessen. Denne fase fokuserer på den tidlige livscyklus af et produkt.

A4: Dette trin omfatter transport af råvarer og komponenter til produktionsstedet. Transport er afgørende for at forstå den samlede miljøpåvirkning, da det involverer energiforbrug og udledning af drivhusgasser.

A5: Dette trin omfatter slutproduktets distribution. Det tager højde for transporten af det færdige produkt til markeder og forbrugere, og hvordan det påvirker miljøet.

C3: Dette er bortskaffelsesfasen, hvor man vurderer, hvordan produktet skal behandles efter brug. Dette kan omfatte genanvendelse, affaldsdeponering eller forbrænding.

C4: Dette trin er relateret til den brugsfase, hvor produktet anvendes af forbrugeren. Det omfatter for eksempel energiforbrug, vedligeholdelse og levetid.

Betydningen af LCA og EPD

EPD’er giver virksomheder og forbrugere en værdifuld indsigt i, hvor produktets miljømæssige udfordringer og muligheder ligger. Ved at vurdere hvert trin i produktets livscyklus kan virksomheder identificere områder, hvor de kan reducere deres miljøpåvirkning. Dette kan omfatte valg af mere bæredygtige råmaterialer, optimering af produktionsprocesser, reduktion af transportafstande eller øget levetid for produkter.

En vej til en bæredygtig fremtid

I dagens samfund, hvor bæredygtighed er i fokus, har LCA og EPD vist sig at være afgørende redskaber. De hjælper med at skabe bevidsthed om produkters miljøpåvirkning og tilskynder virksomheder til at tage skridt mod mere bæredygtige produktionsmetoder. Derudover giver de forbrugerne magten til at støtte produkter, der er i overensstemmelse med deres egne miljømæssige værdier.

Opsummering

LCA og EPD kan vise os vejen mod en mere bæredygtig fremtid. Ved at vurdere hele livscyklussen for produkter og identificere muligheder for forbedring, hjælper de med at reducere vores økologiske fodspor og skabe en mere miljøbevidst verden. Disse værktøjer er ikke kun vigtige for virksomheder og forbrugere, men også for planeten, da de bidrager til at bevare vores naturlige ressourcer og reducere vores påvirkning på miljøet.

Kasper Espenhein

Kasper Espenhein

Konsulent

Hent guiden "Bæredygtighed på byggepladsen"

og tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Tak for din tilmelding