EPD Insight er opstået i et parterskab mellem Refine & Hein

EPD Insight udspringer fra et partnerskab mellem Refine Consulting og Hein Consulting, der til dagligt yder forretningsrådgivning inden for bygge- og anlægsbranchen, relateret industri og tekniske servicevirksomheder.

Fælles for vores kunder gælder, at de i stigende grad møder behovet for at indarbejde et bevidst fokus på en mere bæredygtig produktion og drift i deres forretningsplaner og strategier. Netop her opstod der et praktisk behov for at formidle indsigt og læring i materialers miljødata.

Rasmus Steen Malmstrøm

Ledelsesrådgiver / Direktør

Stifter af Refine Consultinger, Rasmus Steen Malmstrøm mærker i stigende grad, hvordan fokus på grøn omstilling i mindset såvel forretningstilgange præger dagsordnen blandt kunderne hos Refine.

Vi er stadig i den spæde start af en epoke hos mange virksomheder i vores kundesegment. Men kravnen til fokus på et mere bæredygtigt byggeri, produktion mv. bliver utvivlsomt et af de største paradigmeskifte, vi vil opleve i vores tid, udtaler Rasmus.

Refine Consulting bidrager bl.a. til strategi og organisatorisk udvikling, procesforbedringer og digitalisering. I de seneste år er temaet ‘bæredygtighed’ blevet større ind i de klassiske opgaver. Netop derfor står Refine i dag sammen med Hein. Det muliggør en bred rådgivning fra klassisk forretningsfokus til specialiseret og teknisk viden om miljø og bæredygtighed.

Kasper Espenhein

Konsulent / Direktør

Kasper har flere års erfaring med strategisk og kommerciel bæredygtighed i byggebranchen. Kasper har tidligere fungeret som den ansvarlige for bæredygtighed i Pihl Koncernen samt arbejdet som konsulent i Arup. Her rådgav han bl.a. om bæredygtighed for større offentlige kunder.

I 2022 valgte Kasper at etablere Hein Consulting samt indlede partnerskabet med Refiine. Siden har Hein & Refine haft en ambition om at kvalificere virksomheder med indsigt og viden på et teknisk, strategisk og kommercielt plan.

Vi arbejder mod at tiltag konkretiseres og tilpasses de forskellige lag i organisationen, da dette skaber forståelse og relevans for alle involverede. Det skal bringe bæredygtighed fra abstrakte strategier til praktisk handling, udtaler Kasper.

EPD Insight er et eksempel på, at data og viden er fundamentet for målrettede tiltag. Når initiativer gøres målbare, kan udviklingen dokumenteres, ses og følges af alle involverede parter. Således er det et grundlæggende kriterie, at der er kvalificeret dokumentation og data bag tiltag mod en grøn omstilling. Andet er tomme hensigtserklæringer.

Tobias Rydahl

Konsulent

Tobias kommer med en teknisk baggrund som civilingeniør med speciale i Industrial Engineering and Management. Gennem flere år har Tobias bidraget til organisatorisk udvikling hos Refine Consulting og deres kunder.

Viden og indsigt er afgørende for den tid, som vi lever i. Når vi sammen skal lykkes med tiltag for en grøn omstilling, skal vi holde balancen mellem daglige driftsopgaver og behovet for udvikling. Netop derfor skal vi prøve at gøre det komplicerede lettere tilgængeligt, udtaler Tobias.

Tobias har et særligt fokus på Business Intelligence. Dataanalyse er hjørnestenen i opgaveløsningen hos Refine & Hein. EPD Insight er et eksempel på, hvordan datapræsentation er afgørende for, at understøtte tilgængelighed og indsigt.

Af andre eksempler på dataanalyse kan nævnes den samlede ESG Rapportering for en organisation. Netop her knokler vi med at skabe smarte løsninger, der bygger på automatisering af klimadata og rapportering.

Flere arbejder allerede med EPD Insight 
- skal din virksomhed også være på listen?

EPD'er indeholder de centrale nøgledata, når det kommer til at lave de specifikke klimaberegninger. Afhængig af hvem vi er som organisation, så har vi forskellige interesser i at forstå og arbejde med klimadata.

Herunder finder du nogle af dem, der anvender EPD Insight.

Prøv os i 14 dage – Ingen binding

Kontakt EPD Insight

Vi er klar til at tage dialogen om, hvad end det handler om konkrete spørgsmål til miljødata eller et ønske om dybere rådgivning inden for anvendelse af EPD'er, LCA eller klimaregnskab for din organisation.

5 + 3 =

Hent guiden "Bæredygtighed på byggepladsen"

og tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Tak for din tilmelding