Artikel – Hvordan kan 1 kg affald udlede 1+ kg CO2 ved afbrænding?

CO2 udledning kan være en svær størrelse at få begreb om, særligt når man skal forstå det i form af kilo (et kilo luft er ikke særligt intuitivt), men hvorfor kan 1 kg materiale så kan udlede flere kg CO2 ved afbrænding? Det er bestemt ikke intuitivt heller.

Det sætter vi skarpt på i denne artikel.

Der er 4 punkter vi skal om: materialets kemiske sammensætning, målemetode, afskaffelsesmetode, og processen rundt om afskaffelsen.

1. Den kemiske sammensætning

Materialet, og særligt organisk materiale, består af ca. 50% kulstof (eller Carbon med grundstofmærkatet ‘C’)

Kulstoffet i materialet som afbrændes, binder sig til andre atomer (typisk oxygen) fra atmosfæren. Det gør at vægten for molekylet stiger, da den kemiske sammensætning vi måler på, går fra at være C → CO2. Ilt (O2, altså Oxygen) har en atomvægt på 32 (2×16), og kulstof har en atomvægt på 12. Derfor går det vi måler på, fra at være 12 til 44 i atomvægt, hvilke er en stigning på 366%.

Ved afbrænding af 1kg træ, binder kulstoffet sig til oxygen (vi antager ren afbrænding), og skaber 1,83 kg CO2.

2. Målemetode

Når vi taler CO2, skal man huske, at vi ofte taler om CO2e (CO2-ækvivalenter). CO2e er en måleenhed for ‘opvarmningseffekt’ (på engelsk GWP), og da flere gasser end CO2 bidrager til opvarmningen, samt at et materiale kan indeholde andet end bare CO2, kan den resulterende CO2e påvirkning være højere end den oprindelige mængde CO2.

CO2e er derfor mere end ‘påvirkning’ end en mængde man kan måle og veje.

3. Afskaffelsesmåden

Lidt forsimplet kan man afskaffe et materiale på 3 måder: afbrænding, deponi og genbrug.

Ved afbrænding vil et materiales carbon binde sig til oxygen som nævnt i afsnittet om den kemiske sammensætning. Det betyder at produkter med stor andel af carbon, som træ og plastik, vil udlede meget ved afbrænding. Udledningen er dog mindre ved genbrug, da materialet ikke brændes af. Ved deponi vil bio-nedbrydelige materialer igen udlede tæt på det samme CO2 som ved afbrænding, dog over en længere periode, da materialet nedbrydes og bruges af mikroorganismer. Her vil plastik dog næsten ikke udlede CO2, da det ikker er bio-nedbrydeligt.

Afskaffelsesmåden har derfor stor betydning for udledningen i forhold til hvilket materiale man bruger.

4. Processen rundt om afskaffelsen

Foruden den CO2e-udledning der kommer specifikt fra enten at brænde affald af, genbruge det eller deponere det, er der også udledning forbundet med at håndtere affald fra det sted affaldet genereres, til det sted affaldet behandles. Her der det primært energi til transport, som generer CO2, og vægten af affaldet + distancen for transporten har meget at sige.

Alle disse punkter summeret til sammen skaber en CO2-udledning, som ofte er større en materialets egen vægt, når materialet afbrændes. mængden af CO2e-udledning ved afbrænding er dog ofte marginal, når man ser på den CO2e-udledning som skal til at producere materialet. Derfor er det altid bedre at undgå spild, end ved at håndtere affald så miljøvenligt som muligt.

Kasper Espenhein

Kasper Espenhein

Konsulent

Kasper Espenhein

Kasper Espenhein

Konsulent

Hent guiden "Bæredygtighed på byggepladsen"

og tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Tak for din tilmelding